מבצע מיוחד! בשל המלחמה וקריאת גדולי המקובלים וצדיקי הדור כל הספרים במחירי זיכוי הרבים!

אדרא רבא וזוטא כריכה קשה – גודל סידור

אדרא רבא וזוטא  וספרא דצניעותא

באותיות גדולות ומאירות עיניים

מדוקדק ומוגה על פי "יין הרקח"

למקובל האלקי רבי יהודה פתיה זיע"א

– מחולק לימות החודש –

גודל: 12X17 ס"מ

כריכה קשה

למפיצים לזיכוי הרבים הנחה בקניית כמות