מבצע מיוחד! בשל המלחמה וקריאת גדולי המקובלים וצדיקי הדור כל הספרים במחירי זיכוי הרבים!

אדרא רבא וזוטא כריכה קשה – גודל חומש

אדרא רבא וזוטא וספרא דצניעותא

באותיות ענקיות ומאירות עיניים

מדוקדק ומוגה על פי "יין הרקח"

למקובל האלקי רבי יהודה פתיה זיע"א

מחולק לימות החודש

עם תיקון מח – בראשית תמן

ותיקון היסוד לרבינו יוסף חיים

גודל: 17X24 ס"מ

כריכה קשה

למפיצים לזיכוי הרבים ערכה 16 יחידות כולל משלוח עד הבית