מבצע מיוחד! בשל המלחמה וקריאת גדולי המקובלים וצדיקי הדור כל הספרים במחירי זיכוי הרבים!

בביקור אצל גדולי ישראל זצוק"ל

תקציר: בביקור אצל מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, אצל המקובל הרב ניסים מויאל זצוק"ל

צילום: חיים כהן