מבצע מיוחד! בשל המלחמה וקריאת גדולי המקובלים וצדיקי הדור כל הספרים במחירי זיכוי הרבים!

תודה

על תרומתך למשכנא דרשב"י

בחרת לתרום עבור:

סך של:

0 ₪

עבור מקווה

מספר תשלומים

סה"כ תרומה

0 ₪

כל הכבוד!